Tag Archive | โจอี้บอยปลูกป่า

มาช่วยกันปลูกป่าด้วยสองมือเรา

1245248200-mfu_02

ประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ที่โดนปุกรุกป่ามากมาย ทั้งโดนบุกรุกด้านการทำลายป่า โดนบุกรุกทางชาวบ้าน ที่เข้ามายึดพื้นที่ป่าไม้นำมาทำกินเป็นพื้นที่ส่วนตัว สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้คือความหายนะทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ปัญหาอาจจะยังไม่เกิดในตอนนี้ หากเกิดขึ้นมาแล้วจะหาวิธีป้องกันก็คงสายไปเมื่อครั้งน้ำป่าพัดบ้านเรือนเสียหายกันหลายพันหลัง อยากให้ทุกคนคำนึงถึงความถูกต้องให้มากกว่านี้ครับ ช่วยกันดูแลรักษา1093811สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ดีที่สุด การตัดต้นไม้ทำลายป่าก็ดี การเผาพื้นที่ เพื่อทำการเกษตร ก็ดี ล้วนแต่ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติล้วนๆ สิ่งที่เราจะช่วยกันทำได้เพื่อให้ป่าไม้กลับคืนมานั้น ทำได้ไม่ยากครับเพียงแค่ช่วยกันปลูกป่าให้มากขึ้น หัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความสามัคคี ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับพี่โจอี้บอยมา 1 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางคุณ โจอี้บอยนั้นจัดขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับคืนมาสู่ผืนแผ่นดินไทย กิจกรรมนี้เริ่ม1093807ต้นขึ้นที่จังหวัด น่าน เป็นจังหวัดแรกครับ เพราะ จังหวัดน่าน มีพื้นที่ที่เสียหายจากการบุกรุกเข้าไปทำไร่นาของชาวบ้านที่ไม่ได้รับอนุญาต จากบนยอดเขา เพราะมีภูเขาหัวโล้นมากที่สุดในประเทศไทร และมีพื้นที่ 5 แสนไร่ที่ยังคงรอการเข้าไปปลูกป่าเพื่อทดแทนแผ่นดินอยู่ ถ้าหากพวกเราไม่ร่วมมือกันป่าไม้ที่เคยสร้างความเขียวให้แก่โลก สร้างแหล่งน้ำลำธารให้แก่สัตว์ป่า ก็คงจะหายไป เพียงแค่ 2 มือของท่านถือต้นไม้มาคนละต้น เพียงแค่นี้โลกของเราและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหัวโล้นก็จะกลายเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ สร้างบรรยากาศให้มีแต่ความสดชื่นและเพิ่มความน่าอยู่ให้โลกเรามากขึ้น