รักถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน

 

beloved-hometown

บ้าน เป็นสถานที่ที่อบอุ่นที่สุดในชีวิต เป็นที่ให้ความสงบ ร่มเย็น กันแดดกันฝนและอันตรายจากสิ่งต่างๆ พร้อมยังได้รับไออุ่น และมีความสุขในด้านต่างๆ จากบุคคลในครอบครัว ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากบ้านของเรานั่นเอง แต่เนื่องจากในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมาก จากสังคมเกษตรกรรม กลายเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี มีความเจริญมากยิ่งขึ้น จึงทำให้มีคนจำนวนมากเกิดการย้ายถิ่นฐานจากสังคมต่างจังหวัด เข้าสู่สังคมเมือง ทั้งนี้ก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ หรือมีความหวังที่จะสามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัวที่ดีขึ้น

บ้านเกิด ก็คือถิ่นฐานเดิมตั้งแต่เกิดที่เราได้เกิดมาตั้งแต่เล็กๆ และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคตนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราย่อมจะต้องมีความผูกพันธ์กับสิ่งที่เรารักและอยู่ตั้งฐานกันมานาน ถึงแม้ว่าจะย้ายไปตั้งถิ่นฐานหรือทำงานที่ใดก็ตาม เพื่อความเจริญก้าวหน้า แต่ทุกคนก็อยากที่จะย้อนกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสุขในการใช้ชีวิต และเมื่อกลับไปแล้ว ก็อยากที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองให้มีความเจริญมากขึ้น เพราะทุกคน รักบ้านเกิด นั่นเองครับ

         รักบ้านเกิด ภูมิใจในความเป็นตัวเรา

ผู้ที่มีการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่นั้น แน่นอนเลยว่าต้องเกิดความอ้างว้าง ขาดญาติมิตร หลายคนจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่างเหนียวแน่น เพื่อความอบอุ่น รู้สึกเหมือนอยู่กับคนในครอบครัวของเรา และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ความรู้สึกนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อคนไทยไปอยู่ในต่างประเทศ จะมีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นมาก ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีความภูมิใจและรักบ้านเกิดอย่างประเทศไทยของเราเป็นอย่างมาก

development-homeland

           รักบ้านเกิดและกลับมาพัฒนาบ้านเกิด

มีอีกหลายคน ที่ไปได้ดี มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเมื่อไปอยู่ในต่างถิ่น แล้วเมื่อเขาเหล่านั้นย้อนกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ก็นำวิชาความรู้ รวมเข้ากับความสามารถของตนเอง ช่วยผลักดันให้สังคมในทุกๆ ด้านของบ้านเกิด ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ นำความรู้สิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา มาสอน มาฝึก ให้คนในบ้านเกิดมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับ เพราะเรารักบ้านเกิด เราต้องพัฒนาบ้านเกิดให้ดียิ่งขึ้น

คนเรา มีวิธีการในการแสดงออกถึงความรักบ้านเกิดที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะแค่มีความภูมิใจในบ้านเกิดอย่างเปี่ยมล้น บางคนอาจจะนำความรู้กลับมาใช้พัฒนาบ้านเกิดให้ดียิ่งๆขึ้นไป หรือบางคนอาจใช้วิธีอื่นที่แตกต่างกันออกไปจากนี้ แต่ทุกคนก็มีมีความรู้สึกเดียวกัน นั้นคือ รักบ้านเกิด