การสำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่อ


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หรือที่คนไทยในสังคมเราเปรียบพระองค์ท่านเป็นดั่งพ่อที่ดูแลลูกๆ คนไทยกว่า 70 ล้านคนมายาวนาน มีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ สิ่งที่คนไทยทุกคนทำเพื่อประเทศชาติยังไม่ได้เศษเสี้ยวที่พ่อทำให้กับประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาครองราชย์กว่า 70 ปี โดยสิ่งหนึ่งที่คนไทยจำนวนไม่น้อยเลือกทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ก็คือ การสำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง

สำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่อหลวง

หากจะนับถึงพระราชกรณียกิจ พระราชดำริ ของพระองค์ท่านคงไม่หวาดไม่ไหวเพราะมีอยู่มากมายเต็มไปหมด แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยมากๆ ก็คือ แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง นี่คือแนวความคิดที่พระองค์ท่านต้องการให้คนไทยทุกคนอยู่ด้วยความพอเพียง พออยู่พอกิน สิ่งไหนที่ทำแล้วมีความสุขก็เลือกทำโดยไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่น นอกจากนี้การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังสอดคล้องกับการสำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่ออีกด้วย หลายคนคงอาจงงว่าอะไรคือการสำนึกรักบ้านเกิด จำเป็นต้องมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ แท้จริงแล้วการสำนึกรักบ้านเกิดตามรอยพ่อหลวงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีบ้านอยู่ต่างจังหวัด อยู่กับท้องไร่ท้องนา ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ แต่การสำนึกรักบ้านเกิดคือการได้มาอยู่กับความเป็นตัวเองตามแหล่งกำเนิด ได้พัฒนาสิ่งต่างๆ อย่างเข้าใจ มีเหตุผล รู้ว่าสิ่งไหนเหมาะสมควรทำเพื่อให้บ้านเกิดของเรานั้นเจริญก้าวหน้าไปได้มากที่สุด ยกตัวอย่างหากใครมีบ้านต่างจังหวัดจริงการสำนึกรักบ้านเกิดตามรอยพ่อควบคู่เศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นภาพชัดเจนง่ายๆ เช่น การทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ อยู่แบบพอมีพอกินพร้อมๆ กับการพยายามพัฒนาชุมชนหมู่บ้านของตนเองให้เจริญก้าวหน้าโดยการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองร่วมมือกับคนอื่นๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านต้องการให้คนไทยทุกคนเลือกปฏิบัติ เราไม่จำเป็นต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครเพียงแค่มีชีวิตอย่างเป็นสุขเท่านี้ก็เพียงพอต่อการเกิดมาแล้ว

การมีความคิดสำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีอย่างหนึ่ง คนเราเกิดมาก็มาแต่ตัวตายไปก็ไปแต่ตัวเช่นกัน ดังนั้นการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่เบียดเบียน สิ่งเหล่านี้คือเรื่องดีที่จะทำให้สังคมเราอยู่ได้อย่างเป็นสุข อยู่บ้านเราเองแบบพอมีพอกินไม่ต้องคิดมาก รู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กันเท่านี้เราก็สามารถสำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่อได้แบบง่ายๆ แล้ว อยู่ที่ไหนก็คงไม่สุขใจเท่าบ้านเราคำนี้ยังคงใช้ได้ตลอดมา