Archives

การสำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่อ


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หรือที่คนไทยในสังคมเราเปรียบพระองค์ท่านเป็นดั่งพ่อที่ดูแลลูกๆ คนไทยกว่า 70 ล้านคนมายาวนาน มีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ สิ่งที่คนไทยทุกคนทำเพื่อประเทศชาติยังไม่ได้เศษเสี้ยวที่พ่อทำให้กับประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาครองราชย์กว่า 70 ปี โดยสิ่งหนึ่งที่คนไทยจำนวนไม่น้อยเลือกทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ก็คือ การสำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง

สำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่อหลวง

หากจะนับถึงพระราชกรณียกิจ พระราชดำริ ของพระองค์ท่านคงไม่หวาดไม่ไหวเพราะมีอยู่มากมายเต็มไปหมด แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยมากๆ ก็คือ แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง นี่คือแนวความคิดที่พระองค์ท่านต้องการให้คนไทยทุกคนอยู่ด้วยความพอเพียง พออยู่พอกิน สิ่งไหนที่ทำแล้วมีความสุขก็เลือกทำโดยไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่น นอกจากนี้การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังสอดคล้องกับการสำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่ออีกด้วย หลายคนคงอาจงงว่าอะไรคือการสำนึกรักบ้านเกิด จำเป็นต้องมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ แท้จริงแล้วการสำนึกรักบ้านเกิดตามรอยพ่อหลวงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีบ้านอยู่ต่างจังหวัด อยู่กับท้องไร่ท้องนา ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ แต่การสำนึกรักบ้านเกิดคือการได้มาอยู่กับความเป็นตัวเองตามแหล่งกำเนิด ได้พัฒนาสิ่งต่างๆ อย่างเข้าใจ มีเหตุผล รู้ว่าสิ่งไหนเหมาะสมควรทำเพื่อให้บ้านเกิดของเรานั้นเจริญก้าวหน้าไปได้มากที่สุด ยกตัวอย่างหากใครมีบ้านต่างจังหวัดจริงการสำนึกรักบ้านเกิดตามรอยพ่อควบคู่เศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นภาพชัดเจนง่ายๆ เช่น การทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ อยู่แบบพอมีพอกินพร้อมๆ กับการพยายามพัฒนาชุมชนหมู่บ้านของตนเองให้เจริญก้าวหน้าโดยการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองร่วมมือกับคนอื่นๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านต้องการให้คนไทยทุกคนเลือกปฏิบัติ เราไม่จำเป็นต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครเพียงแค่มีชีวิตอย่างเป็นสุขเท่านี้ก็เพียงพอต่อการเกิดมาแล้ว

การมีความคิดสำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีอย่างหนึ่ง คนเราเกิดมาก็มาแต่ตัวตายไปก็ไปแต่ตัวเช่นกัน ดังนั้นการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่เบียดเบียน สิ่งเหล่านี้คือเรื่องดีที่จะทำให้สังคมเราอยู่ได้อย่างเป็นสุข อยู่บ้านเราเองแบบพอมีพอกินไม่ต้องคิดมาก รู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กันเท่านี้เราก็สามารถสำนึกรักบ้านเกิดเดินตามรอยพ่อได้แบบง่ายๆ แล้ว อยู่ที่ไหนก็คงไม่สุขใจเท่าบ้านเราคำนี้ยังคงใช้ได้ตลอดมา

5 วิธีสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนบ้านเกิด

มักมีคำกล่าวว่าคนเราเมื่อจากมาตรงไหนหากมีโอกาสก็ควรกลับไปสร้างประโยชน์และทำความดีให้กับพื้นที่ที่จากมาด้วย ชุมชนบ้านเกิดของทุกคนเองก็เช่นกัน ไม่ว่าใครก็ต้องเคยมีพื้นฐานการอยู่ร่วมกับสังคมอื่นด้วยวิถีแห่งชุมชนกันทั้งนั้น มันคงเป็นเรื่องดีหากว่าเราสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนบ้านเกิดของเราได้ ไม่ว่าตอนนี้จะยังอาศัยอยู่ที่นั่นหรือไม่ก็ตาม มาดู 5 วิธีการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนบ้านเกิดว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

5 วิธีการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนบ้านเกิด

  1. ใช้ของดีในชุมชนสร้างเป็นรายได้ – เชื่อว่าทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านจะต้องมีของดีเป็นของตัวเองอยู่แล้ว การเลือกนำเอาของดีดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น นำมาแปรรูป นำมาดัดแปลงเป็นงานฝีมือ และอื่นๆ โดยให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันทำพร้อมแบ่งรายได้อย่างเท่าเทียมเพียงแค่นี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านเกิดแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องออกไปไหนด้วยซ้ำ
  2. สร้างแหล่งท่องเที่ยวพร้อมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม – หากว่าพื้นที่ในชุมชนมีจุดเด่นในการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น มีสวนสวยๆ น้ำตก วัดวาอารม และอื่นๆ เราสามารถนำมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้พร้อมให้ผู้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อทำอาชีพเสริมกัน เช่น ขายอาหาร ขายของที่ระลึก ขายงานฝีมือ เป็นต้น เพียงเท่านี้ก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านเกิดได้ไม่ยาก
  3. นำงานฝีมือส่งขายนอกชุมชน – หากว่าชาวบ้านมีความสามารถในการทำงานฝีมือเก่งๆ เราก็สามารถนำเอางานฝีมือดังกล่าวมาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านได้ไม่ยากแค่นำมาวางขายตามพื้นที่ต่างๆ หรือหากขายดีมากจนโด่งดังการเปิดตลาดต่างประเทศยิ่งทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว
  4. ใช้ผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มรายได้ – หากว่าชุมชนมีผลิตผลทางการเกษตรเยอะจนส่งขายออกไม่หมด ไม่ได้ราคา เราอาจเลือกเอาผลผลิตดังกล่าวมาทำการแปรรูปพร้อมส่งขายหรือกลายเป็นของขึ้นชื่อของพื้นที่ได้ไม่ยาก แต่หลักการสำคัญก็คือต้องมีการแบ่งปันความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ไม่ใช่ว่าใครทำเก่งคนนั้นก็ได้เยอะแบบนี้มันจะไม่สร้างความสามัคคีที่ดีให้กับชุมชนอย่างที่ควร
  5. นำความรู้พัฒนาให้เกิดรายได้ทางอื่นๆ – แต่ละพื้นที่ชุมชนจะมีจุดเด่นต่างกันออกไปหากว่าเรายังคิดไม่ออกในการนำสิ่งใดมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนก็ลองนำเอาความรู้ที่ตนเองมีมาพูดคุยกันกับคนอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้หลากหลายทางที่เราอาจคาดไม่ถึง เช่น การทำไร่นาส่วนผสม เป็นต้น จะช่วยสร้างได้เสริมให้ชุมชนได้ดีมาก

สำนึกรักบ้านเกิดสิ่งสำคัญห้ามทิ้งเด็ดขาด

hqdefault
จุดกำเนิดของคนเราทุกคนนั้นย่อมมาจากที่เดียวกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในฐานะไหน ก็ต้องมีพ่อแม่กันทั้งสิ้น และ อย่างที่พ่อแม่ทุกคนทำซึ่งไม่ว่าจะยากจนขนาดไหนก็ไม่มีทางปล่อยให้ลูกลำบากเด็ดขาด ถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงขนาดไหน บ้านเกิดหลังนี้ก็ยังสามารถเป็นที่พึ่งพาของลูกได้เสมอ ส่งเสียจนจบการศึกษาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ควรทิ้งบ้านเกิดหลังนี้ เพราะเมื่อเราโตขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็มีมากขึ้นเหมือนกันอย่างอายุของท่านก็เยอะตามไปด้วย การปล่อยให้คนแก่อยู่บ้านตามลำพังนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยครับ เพราะด้วยกำลังแล้วก็ไม่สามารถทำงานหนักๆ ได้ ยิ่งขาดกำลังใจด้วยแล้วยิ่งทำให้รู้ศึกหดหู่ แต่ถ้าไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ด้วยแล้วยิ่งแย่ แต่ความจำเป็นต่อหน้าที่การงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ถึงเราจะไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้บ่อยก็ไม่ควรขาดการติดต่อเป็นเวลานานๆ เพราะพ่อแม่ทุกคนย่อมคิดถึง และ เป็นห่วงลูกๆ เสมอ ยิ่งการโทรสมัยนี้แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะเราสามารถโทรผ่านโทรศัพท์ทั้งบ้านและ มือถือได้แล้วจึงเป็นเรื่องง่าย และ ควรทำอย่างยิ่งที่ ถึงวันหยุดยาวก็กลับมาหาท่านบ้าง ซึ่งไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ของใช้ก็เช่นกัน ควรหมั่นดูแลรักษาห้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ สิ่งไหนที่ซ่อมได้ก็ซ่อม สิ่งไหนที่ควรเปลี่ยนก็เปลี่ยน เพราะถ้าเราไม่ทำแล้ว รอให้ผู้สูงอายุทำแล้วมันเป็นความยากลำบากมาก เพราะอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีที่ซื้อโดยเฉพาะ ซึ่งถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเราทำนั้นมันเป็นเพียงแค่ขับรถไปตามถนนแล้วอ่านป้ายหน้าร้านเท่านั้น ก็สามารถหาซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นได้แล้ว ไม่ยากลำบากอะไรเลย