จุดเริ่มต้นของสำนึกรักบ้านเกิด

thaihealth_c_ghjnopqsvy

แน่นอนจุดเริ่มต้นของทุกคนย่อมมาจากบ้าน ที่มีการดูแลของผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็น พอ แม่ พี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่สั่งสอนให้เรารู้ในสิ่งต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ และเมื่อโตมาก็เริ่มเข้าสังคม โดยมีการช่วยเหลือ จากเพื่อนบ้าน ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน เกิดเป็นความผูกพันและ สังคมขึ้น ซึ่งเด็กที่โตขึ้นมา จะดีหรือไม่ดีก็อาจจะขึ้นอยู่กับสังคมด้วย แน่นอนว่า ในวันเด็ก ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้ใหญ่ ก็อาจจะทำให้โตขึ้นมาจากสังคมไม่ดีและ กลายเป็นขยะสงคมในที่สุด ซึ่งนอกจากไม่ทำให้เกิดประโยชน์แล้วยังทำให้เกิดโทษกับแหล่งชุมชนอันเป็นบ้านเกิดของเราด้วยอีกด้วย เราจึงควรสำนึกที่ดีให้เด็กๆ ไว้ตั้งแต่วันนี้เลย เพื่อให้ในสังคมมีเด็กที่มีคุณภาพและ สามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวม เพราะเมื่อสงคดีแล้วประโยชน์ที่แท้จริงก็จะยอนกลับมาเราเอง

สิ่งง่ายๆ ที่ควรปลูกฝังเด็กๆ

สำนึกที่ดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการทำสิ่งที่ยากๆ เพราะเราสามารถปลูกฝังเด็กให้รู้จักการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการรักษาความสะอาด โดยการทิ้งขยะให้ถูกที่ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้แหล่งชุมชนของท่านน่าอยู่แล้ว และอีกสิ่งหนึ่งที่ควรปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กเลยก็คือการเข้าแถวต่อคิว ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งแน่นอนว่าในสังคมที่ใหญ่ขึ้นเด็กเหล่านี้ก็จะต้องเจอกับผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการเกิดทางหรือ ซื้ออาหารย่อมมีผู้ต้องการเยอะตามไปด้วยสิ่งที่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้สามารถดำเนินไปด้วยความรวดเร็วก็คือ การเข้าคิว ซึ่งตรงนี้ถือเป็นการฝึกความเป็นระเบียบของการให้เกิดขึ้นในชุมชนและ เป็นสำนึกที่ควรสร้างให้กับเยาวชนยุคใหม่เป็นอย่างมาก